ΓΛΩΣΣΑ

Η επίσημη γλώσσα του Συνεδρίου είναι η Ελληνική.

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Το συνεδριακό κέντρο που θα πραγματοποιηθεί το Συνέδριο είναι το ξενοδοχείο Divani Caravel στην Αθήνα.

Διεύθυνση: Λεωφ. Βασιλέως Αλεξάνδρου 2, Αθήνα 161 21
Τηλέφωνο: 21 0720 7000

 

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου θα λειτουργεί έκθεση φαρμακευτικών και ιατρικών προϊόντων και ιατρικών εκδόσεων από εκδοτικούς οίκους και βιβλιοπωλεία, για την ενημέρωση των συμμετεχόντων.

 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Οι εγγραφές  είναι δωρεάν και θα γίνονται δεκτές μόνο κατόπιν συμπλήρωσης και υπογραφής του σχετικού δελτίου εγγραφής στη γραμματεία του Συνεδρίου.

 

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Focus on Health Ε.Π.Ε.
Ιωάννου Γενναδίου 16, Αθήνα 11521
Τηλ.: 2107223046, Fax: 2107223220, email: events@focusonhealth.gr

 

ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΩΝ (SLIDE CENTER/PREVIEW ROOM)

Η αίθουσα ομιλιών παρέχει εξοπλισμό με Η/Υ για παρουσίαση μέσω Powerpoint, DVD & Data Video Projector. Οι ομιλητές παρακαλούνται να παραδίδουν το υλικό της παρουσίασης τους (USB, CD-ROM) τουλάχιστον μία (1) ώρα πριν την έναρξη της ομιλίας τους στο κέντρο παραλαβής διαφανειών.

 

ΜΟΡΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Στους συμμετέχοντες ιατρούς θα χορηγηθούν μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD credits) από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, με την προϋπόθεση παρακολούθησης τουλάχιστον του 60% των ωρών του προγράμματος και την παράδοση του δελτίου αξιολόγησης.