ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Οι εγγραφές  είναι δωρεάν και θα γίνονται δεκτές μόνο κατόπιν συμπλήρωσης και υπογραφής του σχετικού δελτίου εγγραφής στη γραμματεία του Συνεδρίου.