ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Focus On Health Ltd.
Ιωάννου Γενναδίου 16, 11521 Αθήνα
T; (+30) 210-7223046
T: (+30) 214-6871980
F: (+30) 210-7223220
email:  
info@focusonhealth.gr 
             www.focusonhealth.gr

ΧΑΡΤΗΣ


ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

Ελληνικό  Ίδρυμα Γαστρεντερολογίας και Διατροφής (ΕΛ.Ι.ΓΑΣΤ.)
Μαιάνδρου 15, Αθήνα 11528
Τηλ./Fax: 210 7231332
Email: info@eligast.gr

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ