Διοικητικό Συμβούλιο ΕΛ.Ι.ΓΑΣΤ

Πρόεδρος:
Διευθυντής:
Γεν. Γραμματέας:
Ταμίας:
Μέλη:

Γ. Παπαθεοδωρίδης
Γ. Πασπάτης
Γ. Καραμανώλης
Ν. Βιάζης
Ε. Ακριβιάδης
Ν. Θεοδωρίδης
Δ. Καραγιάννης
Σ. Μανωλακόπουλος
Δ. Ταμπακόπουλος
Ε. Τσιρώνη
Λ. Χατζηανδρέου

 

Οργανωτική Επιτροπή

Πρόεδρος:
Μέλη:

Γ. Καραμανώλης
Ν. Βιάζης
Ι. Βλαχογιαννάκος
Ε. Ζαμπέλη
Μ. Κοντογιάννη
Μ. Ντόιτς
Κ. Παρασκευά
Μ. Τζουβαλά
Κ. Τριανταφύλλου
Ε. Τσιρώνη

 

Επιστημονική Επιτροπή

Π. Αποστολόπουλος
Ο. Γιουλεμέ
Ι. Γουλής
Κ. Θωμόπουλος
Δ. Καμπέρογλου
Κ. Καρμίρης
Κ. Κατσάνος
Α. Καψωριτάκης
Ι. Κουτρουμπάκης

Χ. Λιάτσος
Ι. Μανιός
Γ. Μάντζαρης
Σ. Μανωλακόπουλος
Γ. Μαυρογένης
Μ. Μελά
Γ. Μπάμιας
Μ. Οικονόμου
Π. Ουσταμανωλάκης
Ι. Παπανικολάου

Π. Παπαχρήστος
Δ. Σαμωνάκης
Σ. Σγούρος
Α. Σιούλας
Δ. Τζιλβές
Χ. Τριάντος
Γ. Τριμπόνιας
Α. Χρηστίδου
Δ. Χριστοδούλου